naam van afbeelding
naam van afbeelding

Welkom

Elk jaar krijgen 1,5 miljoen mensen in Vlaanderen een uitnodiging om zich preventief te laten onderzoeken op borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker. Vroegtijdige opsporing vergroot de kans op genezing en beperkt de impact van de behandeling. Het Centrum voor Kankeropsporing organiseert de bevolkingsonderzoeken naar kanker voor de Vlaamse overheid. Het verstuurt de uitnodigingen, bewaakt de kwaliteit en informeert de bevolking objectief over de voor- en nadelen van de bevolkingsonderzoeken.

Cijfers

Deze website heeft als doel gedetailleerde cijfers weer te geven over de deelname aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker (op het niveau van de provincie, de gemeente, enz). Individuele gegevens zijn niet op deze website beschikbaar, maar wel op het beveiligde platform www.vitalink.be.


Borstkanker

Baarmoederhalskanker

Dikkedarmkanker


Waakzaam zijn bij interpretatie

Interpretatie van de cijfers, bijvoorbeeld over geografische verschillen, vergt enige voorzichtigheid. Soms kunnen patronen verklaard worden door organisatorische aspecten van het bevolkingsonderzoek, lokale eigenheden (bv faciliteitengemeenten) of andere kenmerken (landelijk versus stedelijk). Conform de privacywetgeving worden cijfers met betrekking tot 5 personen of minder niet getoond.

Actualisatie

Wat op deze website staat is voortdurend in ontwikkeling. In de opstartfase vindt u een beperkt aantal rapporten die stelselmatig zullen uitgebreid worden.

Vragen of suggesties

Vragen of suggesties over de technische aspecten van deze website of over de betekenis van de cijfers kunt u mailen naar: incijfers@bevolkingsonderzoek.be

Vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker kunt u op verschillende manieren stellen:


via de website www.bevolkingsonderzoek.be

via mail info@bevolkingsonderzoek.be

via het gratis nummer 0800 60 160


Heeft u een uitnodiging gekregen voor één van de bevolkingsonderzoeken en wenst u uw afspraak te wijzigen of te annuleren: ga naar www.bevolkingsonderzoek.be